Uzay Ajansı ve Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki yeri

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 13 Aralık günü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 23 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Kararname, en az 20 yıllık bir sürecin tamamlanmasını ve çok daha uzun, zorlu bir sürecin başlangıcını temsil etmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. TUA’nın kuruluşu, özellikle konunun ilgilileri ve havacılık ve uzay sanayii sektörü tarafından uzun süredir takip edilen bir konuydu. Kararname ile idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kurum olarak kurulan TUA’nın öncelikli görevleri arasında Milli Uzay…

"Uzay Ajansı ve Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki yeri"