MODERN DÖNEM SOSYAL REFAH DEVLETİ ALGISI VE ASGARİ ÜCRET FONKSİYONU Modern dönemde sosyal refah devletinin nasıl ortaya çıktığına bakacak olursak 20. yüzyılda liberal devlet ile sosyalist devlet arasında bir üçüncü yol olarak ortaya çıkmıştır. Modern refah devletinin temelinde başlıca iki neden bulunmaktadır. Birincisi, 1929 yılındaki Büyük Ekonomik Kriz’in ardından, liberal devletin başarısız olarak görülmesi ve yeni bir devlet anlayışına duyulan gereksinimin ortaya çıkmasıdır. Ekonomide yaşanan kriz dolayısıyla ABD’de ortaya çıkan ve giderek artan işsizlik ve…