Küresel Güçlerin Çok Eksenli Orta Asya Politikaları  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 1991 yılında yıkılıp, dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını kazanan Orta Asya ülkeleri Mackinder’in Kara Hakimiyet Teorisinde ifade ettiği gibi Avrasya’nın merkezinde yer almaları ve Batıyı Doğuya bağlayan bir köprü vazifezi görmeleri hasebiyle oldukça önemli bir stratejik önemdedir. Bundan ötürü bu bölge, küresel güçlerin rekabet alanlarından birisi olma konumunda bulunmaktadır. Yaklaşık İki yüzyıl önce Rusya ve İngiltere arasında yaşanan bölge üzerindeki “Büyük Oyun” adlı rekabet bugün ABD,…